Żydzi gdańscy – postaci zaginionego świata

Żydzi gdańscy
Lesser Giełdziński

Lesser Giełdziński (1830-1910), kupiec zbożowy, kolekcjoner dzieł sztuki. Jedna z naj­ciekawszych postaci żydowskiego Gdańska. „Obrzydliwie” bogaty (już od roku 1860 wzbogacił się na handlu zbożem), wydawał olbrzymie sumy pieniędzy na zakup dzieł sztuki, wyrobów rzemieślniczych, pamiątek i wszelkiego rodzaju curiosités. Zbierał wszystko: gdańskie meble, obrazy, porcelanę, polskie pasy kontuszowe, srebra, gra­fiki, ale również nic nie […]

Paul Simson

Paul Simson (1869-1917), historyk, pedagog. Po studiach filozoficznych i histo­rycznych w Heidelbergu, Lipsku, Królewcu i Berlinie (doktorat za prace o dziejach Gdańska w czasach wojny trzynastoletniej) powrócił do Gdańska. Wykładał historię m.in. w gimnazjum realnym św. Piotra i Pawła. Najwybitniejszy gdański historyk prze­łomu XIX i XX wieku, autor monumentalnej, sześciotomowej Historii miasta Gdańska (z powodu […]

Max Perlbach

Max Perlbach (1848-1921), historyk, mediewista. Po studiach historycznych we Wrocławiu, Heidelbergu i Getyndze powrócił do Gdańska. Całe swoje życie oddał wy­łącznie nauce. Współzałożyciel Towarzystwa Historycznego Prus Zachodnich. Spe­cjalizował się w badaniach archiwalnych źródeł średniowiecznych (m.in. w latach 1881-82 opublikował Pommerellisches Urkundenbuch, Kodeks Dyplomatyczny Po­morza). Wynikiem jego wieloletnich badań i kwerend w archiwach Gdańska, Królewca, Greifswaldu […]

Julius Jewelowski

Julius Jewelowski (1874-1951), w roku 1897 założył własną firmę handlu drewnem w niedługim czasie stając się jednym z najbogatszych gdańszczan. Był członkiem gdańskiej Izby Handlowej, w latach 1928-1930 senatorem głównym do spraw gos­podarczych Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Negocjował z Polską i podpisał w imie­niu Wolnego Miasta tzw. „umowę warszawską” z listopada 1920 roku, regulującą wza­jemne […]

Bernhard Kamnitzer

Bernhard Kamnitzer (1890-1959), żołnierz l wojny światowej, prawnik, działacz żydowski, poseł do Volkstagu II (1924-1927) i III (1928-1930) kadencji z ramienia SPD. W latach 1928-1930 wchodził w skład Senatu Wolnego Miasta Gdańska, w którym peł­nił funkcję jednego z tzw. senatorów głównych, odpowiadał za kierowanie wydziałem finansów publicznych. Był rzecznikiem normalizacji stosunków polsko-gdańskich, a także za […]

Johannes Petruschky

Johannes Petruschky (1863-1942), profesor Wyższej Szkoły Technicznej w Gdań­sku, specjalista w dziedzinie higieny i bakteriologii. Po studiach w Królewcu (dokto­rat z medycyny uzyskał w roku 1888) był przez kilka lat asystentem prof. Roberta Ko­cha w Berlinie. W roku 1904 mianowany profesorem i kierownikiem Instytutu Bakteriologii Szkoły Technicznej w Gdańsku, później pełnił funkcję profesora hono­rowego Wydziału […]